กลยุทธ์ในการบำบัดด้วยทีเซลล์ในก้อนเนื้องอก

การกำหนดเป้าหมายไปที่หน่วยงานกำกับดูแล 2 แห่งที่ควบคุมการทำงานของยีนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบทำให้มีการขยายตัวของทีเซลล์มากขึ้นอย่างน้อย 10 เท่าในแบบจำลอง ส่งผลให้กิจกรรมภูมิคุ้มกันต่อต้านเนื้องอกเพิ่มขึ้นและความทนทาน การบำบัดด้วยเซลล์คาร์ ที สำหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสติกชนิดบีเซลล์ตั้งแต่นั้นมา

การบำบัดด้วยเซลล์เฉพาะบุคคลได้ปฏิวัติการรักษามะเร็งเม็ดเลือด แต่ยังคงดื้อดึงไม่ได้ผลกับก้อนเนื้องอก เช่น มะเร็งปอดและมะเร็งเต้านม การปลดล็อกการบำบัดด้วยเซลล์ CAR T สำหรับผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้องอก ซึ่งรวมถึงมะเร็งชนิดที่ตรวจพบบ่อยที่สุด การกำหนดเป้าหมายตัวควบคุมการอักเสบของภูมิคุ้มกันนั้นคุ้มค่ากับการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีเซลล์ หนึ่งในความท้าทายสำหรับการบำบัดด้วยเซลล์ CAR T ในเนื้องอกที่เป็นของแข็งคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการหมดแรงของ T เซลล์ ซึ่งการได้รับแอนติเจนอย่างต่อเนื่องจากก้อนเนื้อแข็งของเซลล์เนื้องอกทำให้เซลล์ T เสื่อมสภาพจนถึงจุดที่ไม่สามารถติด การตอบสนองของสารต้านมะเร็ง วิศวกรรมทำให้ทีเซลล์จากผู้ป่วยหมดไปสำหรับการบำบัดด้วยเซลล์ CAR ทีเซลล์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพน้อยลง เนื่องจากทีเซลล์เพิ่มจำนวนไม่เพียงพอหรือจำหน้าที่ไม่ได้เช่นกัน