จินตคณิต : วิธีเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย

จินตคณิต : วิธีเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย พัฒนาการการเรียนรู้ในเด็กสมารถแบ่งออก เป็น 3 ด้านคือ 1.พัฒนาการด้านสติปัญญา 2.พัฒนาการด้านภาษา และ 3พัฒนาการด้านสังคม ซึ่งพัฒนาการของเด็กแต่ละด้านได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม ดังนั้นการเลี้ยงเด็กในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จะทำให้เด็กพัฒนาศักยภาพตามพันธุกรรมได้อย่างเต็มที่ ซึ่งผู้ปกครองสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสมองให้ลูกได้ วันนี้ สถาบันสอนจินตคณิต CMA ขอแนะนำ 3วิธี

1.เข้าใจธรรมชาติของลูก
ก่อนอื่นผู้ปกครองต้องเข้าใจศักภาพที่แท้จริงของลูกก่อน หมั่นสังเกตุว่าลูกมีความสนใจด้านไหน แล้วให้ผู้ปกครองหากิจกรรมที่ตรงกับความชอบและความสนใจของลูก โดยค่อยๆสอดแทรกความรู้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนาน ไม่เน้นวิชาการมากเกินไป ซึ่งจะทำให้น้องๆ อยู่ในบรรยากาศผ่อนคลาย ปราศจากแรงกดดันและความตึงเครียด

2.เปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน เป็นห้องเรียน
ผู้ปกครองสามารถเสริมสร้างพัฒนการลูกผ่านกิจวัตรประจำวันได้ โดยการกำหนดกิจวัตรในตอนเช้า เช่นการแปรงฟัน การแต่งตัวด้วยตัวเอง การใส่รองเท้า การทานอาหารเอง ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง เพื่อสร้างวินัยและความรับผิดชอบไปในตัว และหมั่นให้ลูกมีส่วนร่วมในการทำงานบ้าน เช่น พับเสื้อผ้า แยกเสื้อ กางเกง หรือ เก็บหนังสือเข้าชั้นโดยการเรียงตามสี เพื่อกระตุ้นให้ลูกจำแนกสิ่งต่างๆได้

3.เรียนจินตคณิต
รู้หรือไม่ ว่าการเรียนจินตคณิตจะช่วยให้น้อย ๆ พัฒนาสมองทั้งซีกซ้าย ( Science) และสมองซีกขวา ( Art&Imagine) ให้มีการทำงานอย่างสมดุล (brain balancing) ช่วยกระตุ้นสมองให้น้องๆ จดจำภาพต่างๆได้ดีขึ้น และยังช่วยเสริมสร้างสมาธิให้ลูกได้อีกด้วย สามารถเรียนได้ตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไป

สำหรับการเรียนจินตคณิต พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานของท่านเข้ารับการเรียนในหลักสูตรจินตคณิตได้ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ เนื่องจาก พัฒนาการในเด็ก 3 ขวบ อยู่ในช่วงของการเรียนรู้ เริ่มมีพัฒนาการอย่างชัดเจน ทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านภาษา พัฒนาการด้านสังคม และพัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กสามารถมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอน ถึงแม้ว่าเด็กในวัย 3 ขวบ จะไม่ชอบอยู่นิ่ง หรือมีพฤติกรรมอยากรู้อยากเห็น ชอบทดลองสิ่งใหม่ๆ ชอบสังเกต แน่นอนว่า การเรียนหลักสูตรจินตคณิต จะสามารถช่วยฝึกสมาธิให้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานมากขึ้น ไม่รู้สึกวอกแวก ถึงแม้ว่า การเรียนจินตคณิตในจุดประสงค์หลักไม่ได้ทำให้เด็กนั้นสามารถคิดเลขได้อย่างเร็วและถูกต้อง แต่เป็นการเรียนโดยใช้นิ้วมือเป็นสื่อกลางในการบังคับใช้สมองทั้งสองซีก ซึ่งมีผลทำให้เด็กได้เข้าใจในการเรียนคือการเข้าใจเรื่องจำนวนและตัวเลข

การใช้นิ้วมือแต่ละนิ้วจะแทนค่าประจำหลักในแต่ละหลักการคิดเลขที่ถูกต้องและแม่นยำ ทั้งกระบวนการบวก ลบ และนอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กที่เพิ่งเริ่มเรียนสามารถมีความจำอย่างแม่นยำมากขึ้นด้วย เห็นมั้ยว่า การเรียนจินตคณิต มีข้อดีและประโยชน์ต่อตัวเด็กมาก เพราะโดยปกติแล้วสมองทั้งซีกซ้ายและขวานั้นจะมีการทำงานและประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน เป้าหมายของเราเพื่อกระตุ้นการใช้สมองทั้งสองข้างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งการใช้สมองทั้งสองซีกของเด็กนั้น จึงเป็นศักยภาพที่แท้จริง และช่วยส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาการทางสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นเทคนิคที่จะช่วยทำให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการคิด และยังสามารถทำให้เด็กมีสมาธิ เพลิดเพลินกับการเรียน ทำให้รู้สนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น