ชาวเอธิโอเปียประท้วงตามเมืองต่างๆในสหรัฐอเมริกา

ชาวเอธิโอเปียและชาวเอริเทรียหลายร้อยคนประท้วงตามเมืองต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา โดยเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ ยกเลิกร่างกฎหมายสองฉบับ ซึ่งจะกำหนดมาตรการคว่ำบาตรอย่างรุนแรงต่อผู้ที่ขัดขวางการยุติสงครามในเอธิโอเปีย ผู้ประท้วงกล่าวว่านโยบายดังกล่าวจะทำร้ายชาวเอธิโอเปียธรรมดาและขัดขวางการเจรจาสันติภาพที่กำลังดำเนินอยู่

ร่างกฎหมายหนึ่งฉบับคือ พระราชบัญญัติส่งเสริมสันติภาพและประชาธิปไตยของเอธิโอเปีย ถูกกำหนดให้มีการหารือโดยคณะกรรมการการต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐฯ ด้านการต่างประเทศในวันอังคารนี้ ได้รับการสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกประชาธิปัตย์ Robert Mendendez จากนิวเจอร์ซีย์ และพยายามที่จะกำหนดมาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงต่อบุคคลที่บ่อนทำลายการยุติความขัดแย้ง 16 เดือน ข้อความในร่างกฎหมายเรียกร้องให้ประธานาธิบดีระงับความช่วยเหลือด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ ต่อรัฐบาลเอธิโอเปีย และใช้มาตรการคว่ำบาตรอื่นๆ เช่น ข้อ จำกัด ด้านวีซ่าและการอายัดทรัพย์สินกับทุกฝ่ายที่สนับสนุนสงครามแต่ผู้จัดงานประท้วงกล่าวว่า ร่างกฎหมายซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสองพรรค เท่ากับเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของเอธิโอเปีย และจะกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ สหรัฐฯ ได้ระงับเอธิโอเปียจากพระราชบัญญัติการเติบโตและโอกาสของแอฟริกา (Agoa) ที่ปลอดภาษีแล้ว เนื่องจากความขัดแย้งต่อเนื่องที่คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วหลายหมื่นคนและทำให้ผู้คนหลายล้านต้องพลัดถิ่น การเจรจาที่นำโดยสหภาพแอฟริกันเพื่อยุติความขัดแย้งไม่ได้ผลมากนัก เนื่องจากรายงานการต่อสู้ยังดำเนินต่อไปในภูมิภาคต่างๆ ในเอธิโอเปีย