นายกฯ ญี่ปุ่น ยืนยันไม่เปลี่ยนจุดยืนต่อไต้หวัน หลังเรียกเป็นประเทศจนจีนเดือด!

โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่น นายคะสึโนะบุ คะโต แถลง ว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายโยะชิฮิเดะ สุงะ ยืนยันว่าจุดยืนต่อญี่ปุ่นต่อไต้หวันยังเป็นเหมือนเดิม หลังจากกล่าวว่าไต้หวันเป็นประเทศเมื่อ 2 วันก่อนหน้า ระหว่างการกระชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์

ขณะนั้นนายสุงะกล่าวว่า ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และไต้หวัน เป็น 3 “ประเทศ” ที่ใช้มาตรการลิดรอนสิทธิประชาชนอย่างรุนแรงท่ามกลางวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งคาดว่านายสุงะน่าจะหลุดปากมากกว่าตั้งใจกล่าวเช่นนั้น

นายคะโตแถลงว่า ญี่ปุ่นจะไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนพื้นฐานที่รักษาความสัมพันธ์ในทางปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการกับไต้หวันตามแถลงการณ์ร่วมของญี่ปุ่นและจีนที่ทำขึ้นเมื่อปี 2515 ที่ระบุว่าญี่ปุ่นยอมรับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้นให้เป็นรัฐบาลที่ถูกต้องของจีน

การเรียกไต้หวันว่าเป็นประเทศมักสร้างความไม่พอใจให้รัฐบาลจีน เพราะมองว่าไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของจีน

หลังจากการเรียกไต้หวันว่าเป็นประเทศเมื่อวันพุธนายวัง เหวินปิน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวโจมตีว่า คำพูดของนายสุงะ ไม่เพียงทำลายคำสัญญาของญี่ปุ่นที่จะไม่ยอมรับไต้หวันเป็นประเทศ แต่ยังส่งสัญญาณว่าจะทำลายความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและญี่ปุ่นด้วย

ความขัดแย้งครั้งนี้ยังเกิดขึ้นในช่วงที่หลายชาติภูมิภาคเอเชียตะวันออกเกิดความตึงเครียดครั้งใหม่เกี่ยวกับการพิพาทเขตแดน ขณะเดียวกันรัฐบาลจีนก็ส่งสัญญาณแข็งกร้าวต่อไต้หวันมากขึ้น ทั้งยังเพิ่มอิทธิพลในการควบคุมเสรีภาพของประชาชนในฮ่องกงรุนแรงขึ้นเช่นกัน