บริการซ่อมบำรุงอาคาร: อันตรายจากการไม่ล้าง แอร์และตู้เย็น พร้อมวิธีทำความสะอาดอย่างถูกต้อง

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: อันตรายจากการไม่ล้าง แอร์และตู้เย็น พร้อมวิธีทำความสะอาดอย่างถูกต้อง เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้าน เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกที่จะต้องมีไว้ก็คงหนีไม่พ้น “แอร์” ซึ่งจำเป็นต้องมีแทบจะทุกบ้านเลยทีเดียว เพราะอากาศในเมืองไทยขึ้นชื่อว่าร้อนมาก และอีกชนิดก็คือ ตู้เย็นเพื่อเอาไว้แช่อาหาร เป็นการถนอมอาหารเอาไว้นานๆ อีกทั้งมีน้ำเย็นๆ ไว้ดื่มคลายร้อน ช่วยดับกระหายและเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดี แต่การใช้แอร์และตู้เย็นก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะการดูแลทำความสะอาด เพราะหากไม่ล้างแอร์และล้างตู้เย็น ก็จะต้องนำมาซึ่งอันตราย

แอร์นับเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคตัวสำคัญในการเก็บเชื้อโรคเอาไว้ที่ท่อเนื่องจากมีความชื้นสะสม โดยเชื้อโรคที่พบได้แก่ เชื้อแบคทีเรียจิโอเนลลา นิวโมฟิวลา ซึ่งจะทำให้ผู้ที่สูดหายใจเอาเชื้อนี้เข้าไปกลายเป็นโรคลิเจียนแอร์ ซึ่งจะทำให้ปอดอักเสบแบบรุนแรง ไอ มีไข้สูง หนาวสั่นและแบบมีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ เรียกว่าไข้ปอนตีแอก นับว่าเป็นอันตรายอย่างมาก ดังนั้น เมื่อใช้แอร์ไปสักระยะหนึ่งแล้ว ก็ควรมีการทำความสะอาดแอร์บ้าง

วิธีทำความสะอาดแอร์
เริ่มจากการทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และสะสมเชื้อโรค อีกทั้งควรทำเป็นประจำ โดยมีระยะการทำความสะอาดแบบฉีดน้ำแรงๆ ที่ด้านหลังอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้างแบบครบทั้งด้านนอก-ในชุดใหญ่อีกปีละครั้ง แต่ถ้ามีการใช้ทุกวันก็ควรจะต้องล้างแบบเต็มระบบชุดใหญ่ปีละ 2 ครั้ง เพราะนอกจากจะช่วยลดการสะสมเชื้อโรคร้ายแล้ว ยังช่วยลดการกินไฟฟ้าได้

อันตรายจากตู้เย็น

การใช้ตู้เย็นนานไป หากไม่มีการทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ แล้ว อีกทั้งไม่กดปุ่มทำละลายน้ำแข็งในตู้เย็นปล่อยละเลยจนเกาะเป็นน้ำแข็งหนา ก็จะทำให้ตู้เย็นไม่เย็นหรือเย็นไม่ทั่วถึง อาหารก็จะเสียเร็วขึ้น และยังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคจากเนื้อสด และนมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ตลอดจนผักที่ไม่สะอาด เนื้อปรุงสำเร็จรูป เนยแข็งชนิดนิ่มที่เปื้อนเชื้อโรค จนทำให้เชื้อโรคบางชนิดเจริญเติบโตได้ เช่น เชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจีนส์ เมื่อได้รับประทานอาหารเหล่านี้เข้าไปก็อาจทำให้เกิดโรคได้โดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอมีโรคประจำตัว ผู้ที่กำลังรักษาโรคมะเร็ง ผู้สูงอายุ เด็กและสตรีมีครรภ์

เพราะฉะนั้น เมื่อพบว่าตู้เย็นเริ่มมีกลิ่น พบน้ำแข็งเกาะตัวหนา อาหารที่แช่ไว้เน่าเสียง่าย รู้สึกน้ำดื่มไม่ค่อยเย็น เหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าถึงเวลาที่จะต้องทำความสะอาดตู้เย็นแล้วนั่นเอง โดยควรทำความสะอาดเป็นประจำอย่างน้อย เดือนละ 1-2 ครั้ง เพื่อทำให้เชื้อโรคหมดไป

วิธีทำความสะอาดตู้เย็น
เริ่มจากนำอาหารที่เน่าเสียออกมาทิ้งให้หมด หลังจากนั้นต้องกดปุ่มละลายน้ำแข็ง แล้วนำผ้าหรือฟองน้ำสะอาดเช็ดทำความสะอาด ต่อด้วยผ้าสะอาดแห้งหมาดมาเช็ดซ้ำให้แห้งอีกครั้ง แล้วจึงนำของที่ต้องการแช่กลับเข้ามาแช่ใหม่ให้เรียบร้อย

การดูแลแอร์และตู้เย็น ล้วนทำได้ง่ายๆ แต่ต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอ เพราะฉะนั้น เพื่อสุขอนามัยที่ดีของคนในบ้านก็ควรหมั่นทำความสะอาดและดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 ชนิดนี้อยู่เป็นประจำ รับรองว่าจะใช้งานได้ยาวนานขึ้น