ฟื้นตัววัฒนธรรมเวลส์ยุคกลางที่โรแมนติกในศตวรรษที่ 19

ช่วงเวลาสำคัญที่ประสานการสูญเสียเหล่านี้คือการรื้อถอนเอกลักษณ์ของเวลส์และการฟื้นตัวของวัฒนธรรมเวลส์ยุคกลางที่โรแมนติกอย่างมากในศตวรรษที่ 19 ในเวลาต่อมา ภายใต้การโจมตีจากการปกครองของอังกฤษเวลส์ถูกประทับตราตามประกาศของรายงานการศึกษาใน 1847 ในฐานะที่กบฏฟ้าหนังสือ ประณามชาวเวลส์ว่าผิดศีลธรรม โง่เขลา และถูกยับยั้งโดยภาษาโบราณ

รายงานดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งไม่เพียงแต่ความประทับใจของอังกฤษที่มีต่อเวลส์เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อเวลส์ในอีกหลายปีข้างหน้า หลังจากการตีพิมพ์ ชาวเวลส์ได้รับเอกลักษณ์ใหม่ที่น่ารับประทานมากขึ้น ชาวเวลส์ถือเป็นอารยธรรมที่ แม้จะเป็นที่เคารพสักการะ แต่ก็ผ่านจุดสุดยอดของพวกเขาไปนานแล้ว ชาวอังกฤษสามารถถอดวัฒนธรรมทั้งหมดออกพร้อมกับเชิดชูอดีตที่โรแมนติกได้สำเร็จในการเปลี่ยนอัตลักษณ์ของเวลส์ด้วยเซลต์ที่เศร้าโศกและไม่ก้าวหน้า หิรัตถ์สำหรับสิ่งที่พวกเขาสูญเสียไปในรูปแบบที่รุนแรงนั้นเป็นคำตอบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้